Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà sản xuất, Công ty thương mại
SP/ DV chính:
Ống cống bê tông, lam z bê tông, bó vỉa bê tô ...
Năm thành lập:
2003
Số nhân viên:
Từ 11 - 50 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mr. Long
Tel: (0650) 6271 026
sản phẩm dịch vụ

thông tin liên hệ
Mr. Long
Nhân Viên Tư Vấn
(0650) 6271 026 - 0986 34 1979

LAM Z BÊ TÔNG

LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z BÊ  GỐI RỜI
LAM Z BÊ GỐI RỜI
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z GỐI LIỀN
LAM Z TẠI CÔNG TRÌNH GLOBAL - KCN LONG THÀNH
LAM Z TẠI CÔNG TRÌNH GLOBAL - KCN LONG THÀNH
LAM Z GỐI LIỀN TẠI CÔNG TRÌNH SMC KAJIMA, NHẬT BẢN
LAM Z GỐI LIỀN TẠI CÔNG TRÌNH SMC KAJIMA, NHẬT BẢN

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG
ỐNG CỐNG BÊ TÔNG

BÓ VỈA BÊ TÔNG

BÓ VỈA BÊ TÔNG
BÓ VỈA BÊ TÔNG
BÓ VỈA BÊ TÔNG
BÓ VỈA BÊ TÔNG
BÓ VỈA ĐÚC SẴN
BÓ VỈA ĐÚC SẴN
BÓ VỈA TẠI CÔNG TRÌNH
BÓ VỈA TẠI CÔNG TRÌNH
BÓ VỈA ĐÁ
BÓ VỈA ĐÁ
BÓ VỈA BÊ TÔNG
BÓ VỈA BÊ TÔNG